Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT trong lĩnh vực hàng hải

Thứ Ba, 18/12/2018, 10:26 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam đã Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT trong lĩnh vực hàng hải đối với nhiệm vụ do Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Chi tiết như phụ lục đính kèm.

Trân trọng!