Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại CVHHNT

Thứ Sáu, 01/03/2019, 14:25 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức bằng hình thức tiếp nhận. Kế hoạch và hình thức nộp hồ sơ như file đính kèm.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!