Xây dựng Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trong tình huống khẩn cấp đối với tàu khách quốc tế đến cảng biển Việt Nam

Thứ Ba, 28/07/2020, 16:01 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các tàu khách hoạt động tuyến quốc tế khi đến cảng biển của quốc gia thành viên phải có "Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong tình huống khẩn cấp" theo quy định tại V/7.3 của IMO.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cảng vụ hàng hải Nha Trang, gửi kèm theo Công văn số 2554/CHHVN-ATANHH ngày 21/7/2020 bao gồm Thông tư hướng dẫn MSC.1/Circ.1079/Rev.1 ngày 16/6/2017 và Kế hoạch phối hợp TKCN của tàu Superstar Virgo để tham khảo.

Trân trọng!