Nhóm Xóa đói giảm nghèo hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ nghèo xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 19/10/2020, 10:46 GMT+7