Công Đoàn Cơ sở Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Thứ Tư, 27/09/2017, 00:00 GMT+7

 Đại hội công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022

Đại hội công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022


Ngày 28/8/2017, Công Đoàn Cơ sở Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022.Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chu Giang - Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có đồng chí Phạm Văn Chương - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cùng toàn thể công đoàn viên Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cùng tham dự Đại hội. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và Chi bộ, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Đại hội lần này đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ rộng rãi, sôi nổi của CCVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang nhiệm kỳ 2012-2017, xây dựng mục tiêu, đưa ra giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời đại hội đã tín nhiệm và bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn gồm 5 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác xây dựng tổ chức công đoàn và 03 đại biểu, đại diện cho Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tham dự Đại hội IX Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chu Giang - Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích mà đoàn viên công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã làm được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Đồng thời cũng lưu ý BCH Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cần quan tâm một số nội dung như: thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong đơn vị… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thay mặt Chi bộ đảng và lãnh đạo đơn vị, đồng chí Phạm Văn Chương đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa mới tập trung xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BCH. Trên cơ sở nội dung, chương trình hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mnh; quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, dành thời gian đến với người lao động, nhất là những nơi khó khăn như Trạm, Đại diện, kịp thời giải quyết những yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của người lao động tại đơn vị./.