Hội nghị tuyên truyền, tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên cho các Cảng vụ hàng hải

Thứ Tư, 27/09/2017, 00:00 GMT+7

Triển khai thực hiện các quy định mới tại các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác quản lý thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam đã giao cho Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên (có chức năng khai báo thông tin thuyền viên xuống và rời tàu cho chủ tàu)

Để chuẩn bị cho việc triển khai đưa phần mềm vào khi thác sử dụng, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu thuyền viên cho các Cảng vụ hàng hải tại 03 khu vực: Hải phòng ngày 18/9/2017; Nha Trang ngày 20/9/2017 và Tp. Hồ Chí Minh ngày 22/9/2017.

Tại các Hội nghị, Đại diện Cục Hàng hải đã phổ biến các nội dung mới của Thông tư 17/2017/TT- BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam; Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam trình bày và hướng dẫn các đại biểu sử dụng chức năng khai báo thông tin thuyền viên xuống và rời tàu cho chủ tàu; chức năng quản lý thông tin  của thuyền viên  dành cho cơ quan quản lý…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã sôi nổi trao đổi, thống nhất phương pháp để các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống được hiệu quả.

Các Hội nghị tuyên truyền, tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu thuyền viên cho các cảng vụ hàng hải đã khép lại thành công với nhiều nội dung thiết thực./.

Đường dẫn: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=5286