cục hhvn

Góp ý với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:01 GMT+7

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thành, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3