Tuyển dụng

Thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Hai, 20/12/2021, 13:42 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang sang 13 giờ 15 phút ngày 21/12/2021 (Thứ Ba).
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3