CVHHNT

Thông báo đường dây nóng liên lạc của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Thứ Năm, 21/01/2021, 15:43 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang ban hành Thông báo số 48/TB-CVHHNT ngày 21/01/2021 về thông tin đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hoặc tố cáo của những tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
Các bài đã đăng
Trang 1 / 4