Cảng Nha Trang

Chuẩn hóa thủ tục hành chính Hàng hải Việt Nam góp phần tăng trưởng vận tải biển

Thứ Hai, 22/10/2018, 16:09 GMT+7

Nỗ lực không ngừng cải cách thủ tục hành chính của Cục Hàng hải Việt Nam đã “dẹp bỏ” nhiều rào cản trong sự tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đó cũng là yếu tố quan trọng góp phần tăng trưởng vận tải những năm qua.