Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2020, nội dung cụ thể như file đính kèm.

Trân trọng kính chào!