Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới các Doanh nghiệp cảng biển trong khu vực quản lý nội dung của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 như file đính kèm.

Đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu và có ý kiến đóng góp liên quan tới nội dung triển khai của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP tới đơn vị mình.

Trân trọng kính chào!