UPSCTD

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Thứ Ba, 21/09/2021, 15:58 GMT+7

Ngày 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu