Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: HÀ DƯƠNG 06
 PHÚ HÀ TÂY
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 SƠN HÙNG 26-ALCI
NHA TRANG
NT1: TL 216
NT3: VIỆT NGA 78
NT4: CNT 700
QUÂN CẢNG
HQA: DUY PHÁT 25
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C1: LIAOYU REEFER 1
C2: C.P.38
C3: THỦY AN 26
C5: CAM RANH 04
 SAO VIỆT 28
 TLA 05
 XUÂN THỦY 05
HỒNG MỘC
K662
K662: PRINCE RIVER
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: HOÀNG MINH 36
 SAO THỦY 09
 TAI FU NO.1
 THÀNH THẮNG 05
 TRUNG NGUYÊN 18
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
NMXM C. RANH
QUỐC TẾ C. RANH
X52
Vịnh Vân Phong
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: SG-7946
 VSM-N01
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
ĐẦM MÔN: CNT 1000
HÒN KHÓI
HK100: MINH TIẾN 17
 THÀNH LUÂN 02
HVS
HVS1: CÁT TƯỜNG 28
 SILVER STAR
HVS2: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT1: PTS HAI PHONG 02
NEO ĐẦM MÔN
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: AN BÌNH
 GIA THÀNH 36
 HẢI MINH 36-BIDV
 SG-5053
 SG-6015
 VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: BW KRONBORG
P/S V.PHONG: NHÀ BÈ 08
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: CNT 800
 TRƯỜNG THÀNH 88
PPXM N.THỦY
STS
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
NEO N.CHỮ
NINH CHỮ
Cà Ná
CÀ NÁ
NEO CÀ NÁ
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA