Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
MŨI CHỤT: LONG PHÚ 08
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: LONG PHÚ 04
 NGỌC QUÝ 01
 NGỌC QUÝ 279
 PHÚ HÀ TÂY
 THUẬN THIÊN (SG-4166)
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
 TL 216
NT2: CNT 1000
NT4: CNT 800
 SEAWIND 1160L
QUÂN CẢNG
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C2: SAO VIỆT 28
C5: CAM RANH 04
 TLA 05
 VS 735
HỒNG MỘC
K662
K662: HẢI NAM 68
 PRINCE RIVER
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: HÀ DƯƠNG 01
 HẢI ĐĂNG 19
 HOÀNG ANH 88
 HOÀNG BẢO 668
 PACIFIC OCEAN 01
 THÁI HÀ 18
 VIỆT HƯNG 09
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
 PHAT DAT 68
 PHÚ XUÂN
NMXM C. RANH
QUỐC TẾ C. RANH
X52
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
CẦU 1: HA 97
 VÂN PHONG 01
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: SG-3607
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
HÒN KHÓI
HK100: NAM THỊNH 26
HVS
HVS1: BAO PING
HVS2: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT2: MG-02
NEO ĐẦM MÔN
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: HẢI MINH 36-BIDV
 VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: HONG HU
 TC-39
 XUÂN ĐÀO 36
 YC CLOVER
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: CNT 700
PPXM N.THỦY
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
XT100: VIỆT Á 01
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
CH. TẢI N.CHỮ: HÙNG PHÁT 59
NEO N.CHỮ
NINH CHỮ
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA
Bến TNĐ Cầu Đá