Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
MŨI CHỤT: LONG PHÚ 03
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: EASY LIFE V.001
 PHÚ HÀ TÂY
 THUẬN THIÊN (SG-4166)
 VS 735
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
 TL 216
NT2: SEALIFE LEGEND CRUISES 02
NT4: CNT 800
 SEAWIND 1160L
QUÂN CẢNG
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C3: JONATHAN STAR
C5: CAM RANH 04
 NGỌC QUÝ 01
 NGỌC QUÝ 02
 TLA 05
HỒNG MỘC
K662
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: HOÀNG ANH 36
 HỒNG BÀNG 68
 PACIFIC OCEAN 01
 SAO VIỆT 28
 TRƯỜNG THÀNH 68
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
 PHAT DAT 68
NMXM C. RANH
NMXM C.RANH: TRƯỜNG THÀNH 66
QUỐC TẾ C. RANH
X52
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
CẦU 1: VÂN PHONG 01
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: SG-3607
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
HÒN KHÓI
HK100: TRỌNG ANH 45
HVS
HVS1: SPRING HUMMER
HVS2: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT2: MG-02
NEO ĐẦM MÔN
NEO ĐẦM MÔN: CNT 700
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: GIA THÀNH 36
 HƯNG PHÚ 39
 LONG HẢI 09
 PHÚ LONG 06
 PHÚ XUÂN 03
 PHÚ XUÂN 08
 PHÚ XUÂN 10
 PHÚ XUÂN 17
 THÀNH HƯNG 45
 VIỆT HOÀNG 01
 VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: HA 97
 HONG HU
 LONG PHÚ 04
 NHÀ BÈ 03
 TC-39
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: VŨ ĐÌNH 135
PPXM N.THỦY
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
XT100: XUÂN THỦY 01
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
CH. TẢI N.CHỮ: HÙNG PHÁT 59
NEO N.CHỮ
NEO N.CHỮ: STAR 89
NINH CHỮ
NINH CHỮ: HẢI ĐƯỜNG 68
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA
Bến TNĐ Cầu Đá