Nha Trang
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: ANTIPODES
 LION ROCK
 PHÚ HÀ TÂY
 THUẬN THIÊN (SG-4166)
 ZANZIBAR
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 04
 CAM RANH 07
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
 TL 216
 THUẬN THIÊN
NT3: HASSYU 02
 HASSYU 03
 NGỌC QUÝ 02
 NGỌC QUÝ 179
NT4: SEAWIND 1160L
QUÂN CẢNG
HQA: MINH TIẾN 88
 PHÚ LONG 06
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C5: TLA 05
 VS 735
HỒNG MỘC
K662
K662: HOÀNG LINH 58
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: CHÍNH QUỲNH 6868
 HÀ DƯƠNG 01
 HẢI THỊNH 16
 SAO VIỆT 28
 THÀNH THẮNG 06
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
 PHAT DAT 68
 QUÊ HƯƠNG 02
 TÀU VẬN TẢI DẦU (38-11-88)
NMXM C. RANH
NMXM C.RANH: PHƯƠNG ĐÔNG 45
QUỐC TẾ C. RANH
X52
X52: PACIFIC OCEAN 01
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
CẦU 1: HA 97
 NGỌC QUÝ 01
 NGỌC QUÝ 579
C.TẢI V.PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: LA-07526
 SG-3607
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
HÒN KHÓI
HK100: HÀ BÌNH 36-BLC
 NAM PHÁT 01
 NAM THỊNH 26
HVS
HVS2: JULIE
 XIN HAI 99
KHO MỸ GIANG
VPT2: MG-02
NEO ĐẦM MÔN
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: HẢI MINH 36-BIDV
 LONG HẢI 09
 VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: LA-05688
 LA-07443
 MINH LINH 10
 MINH PHÚ 88
 PACIFIC PETRO 01
 TC-39
 TÙNG LÂM 19
 THÀNH CÔNG 86
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: CNT 800
PPXM N.THỦY
PPXM N.THỦY: CONFIDENCE
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
XT100: VIỆT HOÀNG 05
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
CH. TẢI N.CHỮ: HÙNG PHÁT 59
NEO N.CHỮ
NEO N.CHỮ: MINH TIẾN 09
NINH CHỮ
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA