Nha Trang
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
C.TẢI SÔNG TẮC
KHU NEO ANAMARINA
MŨI CHỤT
NEO N.TRANG
NEO N.TRANG: BARAMUNDI
 EASY LIFE V.001
 PHÚ QUÝ 07
 SEAWIND 1160L
 THUẬN THIÊN (SG-4166)
NMĐT N.TRANG
NMĐT N.TRANG: CAM RANH 07
 SƠN HÙNG 26-ALCI
 YBMV-3
NHA TRANG
NT1: EMPEROR CRUISE
NT4: CNT 700
 PILOT 08
 SEALIFE LEGEND CRUISES 02
 VS 735
QUÂN CẢNG
THỬ BIỂN
YẾN SÀO
Ba Ngòi
C.TẢI C.RANH
CAM RANH
C1: SEIN QUEEN
C5: CAM RANH 04
 TLA 05
HỒNG MỘC
K662
K662: VƯƠNG THỊNH 01
K720
NEO C.RANH
NEO C.RANH: MINH PHÁT 99
 PACIFIC OCEAN 01
 PHƯƠNG NAM 88
 THÁI BÌNH 36
NMĐT C.RANH
NMĐT C.RANH: BARBORKA
 FS BEACH
 GAULA I
 JOSEFINA
 NEO
 NYMF
NMXM C. RANH
QUỐC TẾ C. RANH
X52
Vịnh Vân Phong
BẮC VÂN PHONG
CẦU 1: 990
 ĐÔNG BẮC 22-03
 SUN PLUS
 VÂN PHONG 01
 VÂN PHONG 05
C.TẢI V.PHONG
CẢNG TỔNG HỢP NAM VÂN PHONG
CẢNH SÁT BIỂN
CẢNH SÁT BIỂN: MINH HẰNG SL-01
 MINH HẰNG TB-01
 MINH LINH 11
 SG-3607
 SLDC 88
 TK-400
 TK-800
CONTAINER V.PHONG
ĐẦM MÔN
HÒN KHÓI
HVS
HVS1: JULIE
KHO MỸ GIANG
VPT1: LONG PHÚ 04
 MG-01
 MG-02
VPT3: MG-03
NEO ĐẦM MÔN
NEO H. KHÓI
NEO H.KHÓI: VIỆT MỸ
NEO HVS
NEO V.PHONG
NEO V.PHONG: AG 24203
 BIỂN VÀNG 06
 BIỂN VÀNG 08
 BLACK DRAGON
 CN-03
 DƯƠNG KINH 08
 ĐN-1170
 ĐN-1173
 HÒA BÌNH
 HỢP AN 02
 HỢP AN 03
 HỢP AN 05
 HỢP AN 07
 LA 06236
 LA 06511
 LA-05059
 LA-06882
 LA-06883
 LAN ANH 01
 MINH LINH 02
 MINH LINH 05
 NGỌC HẢI 86
 PHÚ XUÂN 03
 PHÚ XUÂN 08
 PHÚ XUÂN 10
 PHÚ XUÂN 17
 PHÚ XUÂN 20
 PHÚ XUÂN 32
 PHÚ XUÂN 33
 PHÚC NAM 24
 SG-6802
 SG-8896
 SLĐC-02
 TC-39
 TRƯỜNG AN PHÚ 46
 TRƯỜNG THÀNH 168
 TRƯỜNG THÀNH 34
 TRƯỜNG THÀNH 666
 TRƯỜNG THÀNH 90
 TRƯỜNG THỌ 04
 XIANG SHUN
PPXM LONG SƠN
PPXM LONG SƠN: CNT 800
PPXM N.THỦY
STS
TRẠM PPXM XUÂN THÀNH
Đảo Yến
HÒN NỘI
Ninh Chữ
CH.TẢI N.CHỮ
NEO N.CHỮ
NINH CHỮ
NINH CHỮ: HOÀNG BẢO 89
Trường Sa
NEO TRƯỜNG SA
TRƯỜNG SA
Bến TNĐ Cầu Đá