Kế hoạch điều động tàu ngày 18/02/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tàu vào cảng
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀIDWTTÀU LAITỪĐẾNĐẠI LÝ
10:00 18/029903.729.50.0 VÙNG 4, HẢI QUÂNC5 
Tàu di chuyển
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀIDWTTÀU LAITỪĐẾNĐẠI LÝ
07:00 18/02LONG PHÚ 185.0102.24999.0MG1;2NEO V.PHONGVPT2 
08:30 18/02LONG PHÚ 042.078.02509.0MG1;2NEO V.PHONGVPT1 
Tàu rời cảng
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀIDWTTÀU LAITỪĐẾNĐẠI LÝ
15:00 18/02ASTERIS10.5 53620.0990, CR4, TLA 05C2SINGAPORE 
15:00 18/02LONG PHÚ 184.0102.24999.0MG1-3VPT2DUNG QUẤT 
16:00 18/02LONG PHÚ 045.078.02509.0MG1-3VPT1NHA TRANG 
17:00 18/02SEALIFE LEGEND CRUISES 022.169.3133.8 NT2VỊNH NHA TRANG