Kế hoạch điều động tàu ngày 22/10/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tàu vào cảng
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀIDWTTÀU LAITỪĐẾNĐẠI LÝ
04:00 22/10THÀNH THẮNG 063.572.82113.0 THÀNH THẮNG - HÀ NAMNEO C.RANH 
Tàu di chuyển
Tàu rời cảng
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀIDWTTÀU LAITỪĐẾNĐẠI LÝ
05:00 22/10LONG PHÚ 033.574.61405.2MG1-3VPT1NHA TRANG 
07:00 22/10VŨ ĐÌNH 353.082.94999.0 PPXM LONG SƠNNGHI SƠN- THANH HÓA