Dự thảo Nội quy cảng biển Khánh Hòa và Ninh Thuận năm 2019

Thứ Sáu, 27/09/2019, 19:54 GMT+7

Đáp ứng kịp thời những quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải như Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Nghị định 58/2017/NĐ-CP, Thông tư 20/2019/TT-BGTVT.... Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã dự thảo xong Nội quy cảng biển năm 2019 gửi đến các cơ quan ban ngành trong tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đóng góp ý kiến xây dựng nhằm hoàn thiện, ban hành.

Mọi thông tin về đóng góp vui lòng gửi qua đường văn thư địa chỉ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang: số 03 Trần Phú, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa hoặc địa chỉ mail: phongphapche@gmail.com, số điện thoại: 0258.3590053.

Vui lòng xem file đính kèm.