Nội quy cảng biển sửa đổi năm 2021 của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Năm, 30/09/2021, 10:59 GMT+7

Nhằm tạo thuận lợi và đạt hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại vùng nước cảng biển; Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, doanh nghiệp biết để phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến các hoạt động tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cảng vụ hàng hải Nha Trang đã đăng tải nội dung chi tiết của Nội quy cảng biển sau khi chỉnh sửa theo Quyết định số 206/QĐ-CVHHNT ngày 30/9/2021 trên trang thông tin điện tử của đơn vị, tại địa chỉ http://www.cvhhnhatrang.org.vn - Mục Thông tin pháp luật/Nội quy cảng biển - Nội quy cảng biển 2021.

Vui lòng tải file đính kèm.