Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ Tư, 31/08/2022, 15:12 GMT+7

Nội dung các Quyết định, Thông báo kết quả ứng viên tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Cảng vụ hàng hải Nha Trang được gửi kèm theo.

Trân trọng!