Tuần lễ Hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2022

Thứ Tư, 21/09/2022, 15:16 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông tin tới các thuyền viên, Chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển tại khu vực nội dung Thư ngỏ của Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2022.

Nội dung tại file đính kèm.