Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2023

Thứ Năm, 27/04/2023, 08:08 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.