Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

Thứ Năm, 01/06/2023, 08:45 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, cụ thể như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô, nhãn hiệu Ford Mondeo đã qua sử dụng, biển kiểm soát 79C-1097, do Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đang quản lý.

Đặc điểm tài sản:

          - Loại phương tiện: ô tô con 05 chỗ

          - Nhãn hiệu: Ford Mondeo B4Y-LCBD

          - Số máy: LCBD-4D01207

          - Số khung: FVLLAVMRB44D01207

          - Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 62.239.000 đồng (Sáu mươi hai triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu gia đối với tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín cảu tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

(Gửi kèm Phụ lục I: Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản)

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 06/06/2023.

5. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Cảng vụ hàng hải Nha Trang, số 03 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha trang, tỉnh Khánh hòa. Điện thoại: 02583.590759.

6. Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ không được lựa chọn không hoàn trả lại.

Vậy, Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và tham gia theo quy định.