Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ năm 2023 theo hình thức chỉ định

Thứ Sáu, 16/06/2023, 14:27 GMT+7

Nội dung chi tiết và hình thức bán thanh lý tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo!