Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ về Môi trường năm 2023

Thứ Ba, 11/07/2023, 09:30 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới các cá nhân, tổ chức nội dung liên quan tới các Ngày lễ Môi trường thế giới như tại các tài liệu đính kèm.

Trân trọng!