khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của CVHHNT trong năm 2023

Thứ Năm, 24/08/2023, 09:10 GMT+7

          - Phương thức khảo sát: thực hiện khảo sát bằng mẫu phiếu trực tuyến (kèm theo Văn bản này) đến người dân, tổ chức là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để trả lời.

          - Đối tượng và địa điểm khảo sát:

                    + Đối tượng khảo sát: Người dân, tổ chức thực hiện TTHC trong thời gian thực hiện khảo sát.

                    + Địa điểm khảo sát: tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang.

          - Thời gian khảo sát: từ ngày 15/8/2023 – 30/9/2023.

Nội dung hướng dẫn chi tiết lấy ý kiến khảo sát được đăng tải tại các file đính kèm. 

Trân trọng kính chào!