văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng hải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023

Thứ Hai, 02/10/2023, 11:05 GMT+7

Văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng đầu năm 2023 được thông tin tại các văn bản đính kèm.

Cảng vụ hàng hải Nha Trang trân trọng thông tin tới cá nhân, tổ chức hoạt động hàng hải tại khu vực biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng kính chào!