Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thứ Ba, 10/10/2023, 10:49 GMT+7

Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay đổi ảnh đại diện trên các ứng dụng mạng xã hội (như: facebook, zalo, instagram…) có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023; Thời gian hưởng ứng bằng khung ảnh đại diện đến hết ngày 10/10/2023.

          Nội dung hướng dẫn thay đổi ảnh đại diện trên không gian mạng tại Phụ lục gửi kèm theo Văn bản này; Khung hình nhận diện (avatar frame) được đăng tải kèm theo.