Đóng góp ý kiến góp ý cho bản Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang

Thứ Hai, 17/06/2024, 15:41 GMT+7

Tiếp theo Văn bản số 220/CVHHNT-PC ngày 01/3/2024 và Văn bản số 237/CVHHNT-PC ngày 06/3/2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc tham gia góp ý nội dung Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang; sau khi tiếp nhận các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nội quy cảng biển phù hợp với các quy định hiện hành, điều kiện thực tế tại khu vực, nhằm đảm bảo nâng cao công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Nhằm bảo đảm để bản Nội quy cảng biển sau khi được ban hành phù hợp với tình hình hoạt động hàng hải tại khu vực và đóng góp hiệu quả cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kính mong các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu và đóng góp ý kiến góp ý cho bản Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang.

Nội dung Dự thảo Nội quy cảng biển lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo file gửi kèm theo.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trước ngày 21/6/2024 để kịp thời hoàn thiện Dự thảo Nội quy cảng biển để ban hành.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./