Tàu vào cảng
02:00 VŨ ĐÌNH 09 6.6 89.6 5483.7 5110T (XI MĂNG RỜI) NGHI SƠN - THANH HÓA NEO V.PHONG
08:30 TRUNG THÀNH 168 2.5 69.8 1917 NHA TRANG NEO V.PHONG
Tàu di chuyển
06:30 CFC 01 5.1 78.6 3220.9 BẾN 2A NEO C.RANH
06:50 HÙNG PHÁT 559 3.1 97.1 5403.7 CR 04 VŨ HOÀI NAM - NH NEO C.RANH C1
Tàu rời cảng
06:00 LONG SƠN 39 3.2 79.6 4154 PPXM LONG SƠN NGHI SƠN - THANH HÓA
06:00 LONG PHÚ 04 5.1 78.0 2509 2303.1T (DẦU D.O) MG01, MG03 PHẠM ĐỨC TÀI VPT1 NHA TRANG
12:00 KHÔI NGUYÊN 18 4.4 69.8 1911.2 1523T (VẬT LIỆU XÂY DỰNG) C5 QUẢNG NINH
12:00 XUÂN THỦY 01 2.0 72.6 2068.1 XT100 XUÂN THÀNH - HÀ NAM
12:00 PHƯƠNG NAM 57 5.1 79.8 3090 C3 CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
12:00 CFC 01 5.3 78.6 3220.9 NEO C.RANH HẢI PHÒNG
14:00 FAITHE 10.0 199.9 48181 VP 01 + 05 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG - NH CẦU 1 ULSAN