HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

Thứ Bảy, 30/09/2017, 19:30 GMT+7
Hình trụ sở Cảng vụ Hàng hải Nha Trang Địa chỉ: 03 Trần Phú - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa - Điện thoại: +84-(0)258.3590053, Fax: +84-(0)258.3590048 - Email: cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn