triển khai thực hiện Hướng dẫn công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

Thứ Sáu, 28/02/2020, 16:50 GMT+7