Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của IMO và Quyết định số 452/QĐ-BGTVT về phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:51 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông tin nội dung tại các Nghị quyết IMO về kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng trên tàu, Quyết định số 452/QĐ-CHHVN, Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam của Cục Hàng hải Việt Nam.

Vui lòng xem file đính kèm.