Thông báo Hàng hải

Thứ Hai, 10/12/2018, 08:14 GMT+7

Để đảm bảo an toàn hàng hải trong thời gian Quân chủng Hải quân bắn đạn thật, yêu cầu tất cả các phương tiện thủy không được đi vào khu vực có tọa độ được nêu trong văn bản số 1026/TBHH-CVHHNT ngày 05/12/2018.

Đính kèm văn bản như nêu trên./.