Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 2165/CHHVN-PC ngày 24/5/2024 về việc thông báo Quyết định công bố Tệp hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thời kỳ 2019-2023; Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đang hoạt động lĩnh vực hàng hải tại khu vực tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận nội dung sau:

1. Ngày 22/5/2024, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 630/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải công bố Tệp hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019-2023.

Nội dung Quyết định số 630/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải được Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đăng tải trên trang thông tin điện tử theo đường dẫn: https://cvhhnhatrang.org.vn – Pháp luật hàng hải – Văn bản pháp luật liên quan.

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết./.

Trân trọng kính chào!