Nội dung Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành trong lĩnh vực hàng hải như file đính kèm. Trân trọng!