thủ tục hành chính

khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của CVHHNT trong năm 2023

Thứ Năm, 24/08/2023, 09:10 GMT+7

Triển khai thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải năm 2023 và Văn bản số 3613/CHHVN-PC ngày 22/8/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải năm 2023; Cảng vụ hàng hải Nha Trang triển khai tổ chức lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của CVHHNT trong năm 2023
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3