thủ tục hành chính

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Tư, 08/02/2023, 11:20 GMT+7

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3