cảng vụ hh nha trang

Triển khai thực hiện điều kiện về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển

Thứ Tư, 16/08/2023, 10:13 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 3155/CHHVN-PC ngày 27/7/2023 về việc thực hiện điều kiện về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển; Văn bản số 3315/CHHVN-KHCNMT ngày 07/8/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26.