cảng vụ hh nha trang

Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang năm 2024

Thứ Tư, 06/03/2024, 17:30 GMT+7

Để tiếp tục nhận được thêm các ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động hàng hải tại khu vực quản lý trước khi trình Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, chỉ đạo phê duyệt Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang kính thông báo về việc tiếp tục lấy thêm ý kiến góp ý Dự thảo Nội quy cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang đối với các tổ chức, cá nhân còn có những ý kiến đóng góp xây dựng nội dung Dự thảo Nội quy cảng biển như đã thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp tại Văn bản số 220/CVHHNT-PC ngày 01/3/2024 và đối với Dự thảo Nội quy cảng biển (sửa đổi, bổ sung mới) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo đường dẫn: https://cvhhnhatrang.org.vn/index.aspx?page=law&cat=19.