Ban hành Quyết định Nội quy và Quy chế tổ chức tiếp công dân của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Hai, 05/06/2023, 10:13 GMT+7

Nội dung liên quan tại các đường dẫn đính kèm.

Vui lòng tải các Quyết định kèm theo để thực hiện.

Trân trọng kính chào!