Thông báo Hàng hải

Thứ Ba, 09/10/2018, 14:02 GMT+7

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình Quân chủng Hải quân tổ chức bắn đạn thật, nghiêm cấm tất cả các phương tiện thủy, con người đi lại, hoạt động trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như thông báo của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.