Phê duyệt danh sách và thông báo triệu tập ứng viên xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Thứ Sáu, 10/12/2021, 15:59 GMT+7

Cảng vụ hàng hải Nha Trang ban hành Quyết định và Thông báo kèm theo.

Vui lòng xem file đính kèm.