Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)

Thứ Ba, 09/04/2024, 09:26 GMT+7

Hưởng ứng Kế hoạch số 336/CVHHNT-TCHC ngày 02/4/2024 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc tổ chức các hoạtđộng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024);

Ngày 05/4/2024, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền đến toàn thể Đoàn viên ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).  Như chúng ta đã biết, cách đây 70 năm, từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 

VCNLĐ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tham dự buổi Tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại buổi sinh hoạt, Công Đoàn CVHH Nha Trangphối hợp Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, thi đua, khen thưởng nhằm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

 

Đồng chí Lê Nguyên Lân - Chủ tịch Công đoàn phát động các hoạt động văn hóa, văn nghệ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cũng trong buổi sinh hoạt, Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tổ chức động viên viên chức đi công tác tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Tuấn Hiệp – Phó Giám đốc, Phụ trách Cảng vụ Hàng hải Nha Trang khẳng định rằng nhiệm vụ công tác tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Trường Sa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vinh dự của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. Ngoài ra, đồng chí  Trần Tuấn Hiệp đã động viên, khích lệ tinh thần đồng chí Lê Thành Văn Khôi, chúc đồng chí Khôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Trường Sa trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trương Cao Dũng – Phó Bí thư – phụ trách Chi bộ, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tặng hoa, động viên đồng chí Lê Thành Văn Khôi